Ontwerp

Home » Ontwerp

Ontwerp

Een nieuw plan ontstaat vaak door behoefte aan ruimte. Een passend ontwerp begint bij een goede analyse van deze behoefte.

Wanneer dit goed in kaart is gebracht volgen de vorm en de uitwerking die moeten passen in zowel de natuurlijke als in de bebouwde omgeving. Een hoogwaardig ontwerp komt pas tot zijn recht wanneer de esthetiek en bruikbaarheid van de ruimte één geheel vormen. Bij Buro vanDaan kunt u voor verschillende ontwerpopgaven terecht, van zowel op-/aanbouwen, interieur en meer.

Tekenwerk

Voor de bouwtechnische uitwerking van uw project, bestektekeningen, productietekeningen, of wilt u uw eigen object in kaart brengen? Alles kan voor u worden uitgewerkt in zowel 2D tekeningen als 3D modellen.

Geïnteresseerd?

bel: 06 – 52 27 67 63

Verbouw, renovatie en revitalisatie

Wilt u uw gebouw een andere functionaliteit geven? Een metamorfose naar een eigentijdse uitstraling met betere gebruiksvoorwaarden, een duurzamer concept of een maximale benutting van een reeds bestaande ruimte? Wilt u uw gebouw intern verbouwen, extern opknappen of uitbreiden? De esthetische, bouwkundige en installatietechnische randvoorwaarden dienen hierin te worden gewaarborgd. Voor veel vastgoedeigenaren is dit lastig om zich hierin te verplaatsen of hiervan een duidelijk beeld te krijgen. Het ontwerpen daarvan binnen een al vaststaande ruimteverdeling is één van onze expertises. Buro vanDaan heeft ruime ervaring om samen met u als opdrachtgever een plan te maken dat uitstekend aansluit bij uw persoonlijke wensen.

Herbestemmen / transformatie en maximalisatie

Met de veranderende economie zien we dat veel bestaande, karakteristieke gebouwen hun oorspronkelijke functie verliezen en daardoor leeg komen te staan.  Het slopen van deze gebouwen en nieuwbouw plegen is kapitaalvernietiging.

Gelukkig zien we steeds vaker dat deze beeldbepalende en cultureel waardevolle gebouwen een nieuwe functie krijgen, waardoor verleden, heden en toekomst samenkomen.  Vanuit architectonisch, cultureel en financieel oogpunt is het vaak aantrekkelijk(er) om het bestaande vastgoed te herontwikkelen. Indien de opdracht vanuit de historische waarde wordt benaderd zullen de functie en cultuur elkaar versterken.